AGENDA NETWERK JONGE MOEDERS

 

Datum:                        28 januari 2015

Tijd:                            09.00 – 11.30 uur

Plaats:                         Stek Jeugdhulp, Burgemeester van Walsumweg 846, Tel. 010-2907305

 

 
   

 

 

09.00 - 09.15 uur         Inloop, koffie/thee

 

09.15 - 09.30 uur         Rondje organisaties en mededelingen/rondvraag

                                    Verslag 26 november 2014

 

09:30 - 10.30 uur         Samenwerking met de wijkteams

                                    Vraag vanuit het netwerk: wat is de opdracht van de wijkteams ten                                     aanzien van jonge moeders en specifiek voor jonge moeders onder                                     de 18?

                                    - Presentatie stand van zaken integrale wijkteams en verbrede                                     vraagwijzer door Elisabeth van Twist, Projectleider Implementatietraject

                                    WMO Werkplaats Rotterdam

                                    - Hoe werkt het in de praktijk? door Karin Verhorst, wijkteam                                     Crooswijck. Interactieve aanpak aan de hand van jullie vragen.

 

10.30 - 10.45 uur          Pauze

 

10.50 - 11.20 uur          Voortgang Verwendag 2015, maart

                                    - Stand van zaken

                                    - Wat moet nog, vragen aan het netwerk

                      

11.20 - 11.30 uur          Planning en onderwerp volgende keer.

                                     Voorstel nieuwe data 10 juni, 23 september en 2 december

 

11.30                           Afsluiting

                                    Werkgroep verwendag gaat aansluitend om 11.45 in overleg