De Vewendag voor Jonge Moeders op Zaterdag 1 maart 2014 was een groot succes!

 

De Imago Scan met profiel foto van InMovement is druk bezocht. Het invullen van de Imago Scan en het maken van een profielfoto voor verschillende doeleinden zoals bijvoorbeeld cv, verkrijgen van een stage of in een stageverslag, social media is door jonge moeders zeer enthousiast ontvangen en hebben dan ook massaal meegedaan aan deze

workshop.  

Kennisplatform Netwerk Jonge Moeders

 

Het voorzitterschap van het Rotterdamse netwerk(en) met jonge moeders is vanuit Scala overgenomen door InMovement. Stephanie Valliantos neemt de taak en rol van voorzitter waar voor het netwerk.

Dit is hét netwerk van professionals die werken met en voor jonge moeders en is in de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd en wordt steeds vaker betrokken bij diverse ontwikkelingen. Het netwerk is een stedelijke infrastructuur waarin professionals vanuit verschillende beleidsterreinen zoals zorg, welzijn, gemeente, onderwijs en onderzoek bijvoorbeeld Dwars-onderzoek/HRO, kennis delen en ontwikkelen. Met als  doel het verbeteren van de samenwerking en de totale kwaliteit van het aanbod. Op deze manier levert het netwerk een bijdrage aan onderzoek, beleid en deskundigheidsbevordering en inspireert het de deelnemers tot het aanleveren, ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven ter positiebevordering van de Rotterdamse jonge moeders. Jonge moeders krijgen zo de kans hun talenten te ontdekken en te ontplooien en hun kansen te benutten zodat ze volwaardig aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen.