Missie 
Een rivier stroomt niet zonder oevers; deze grenzen maken een krachtige beweging mogelijk. Zonder afbakening zou het water alle kanten opgaan, wegsijpelen. Door de beweging aan te spreken, te richten, te kanaliseren en te voeden krijgt zij kracht. Daarnaast schept deze beweging ook haar eigen oevers, van een klein stroompje tot een krachtige rivier met een duidelijke afbakening. Om uiteindelijk een duurzaam onderdeel en geheel te worden van en met het landschap.

De kracht van onze stichting InMovement ligt in het empoweren van de intrinsieke motivatie bij vrouwen om hun ambities te realiseren en hun talenten zo optimaal mogelijk in te zetten in de maatschappij.

Het bouwen van een stevige civil society waarin wij nieuwe en creatieve manieren vinden om verbindingen te leggen tussen diverse schakels in het sociale netwerk zodanig om vrouwen op weg te helpen. Waar sterke en minder sterke vrouwen elkaar vinden en elkaar versterken.

Visie
Stichting InMovement doet dit vanuit Empowerment, BE SMART en het Oplossingsgericht Werken. Empowerment staat voor kracht; het vergroten van het zelfvertrouwen, en het versterken van het zelfbeeld. Empowerment gaat over macht, de regie hebben over je eigen leven en het realiseren van de eigen ambities. Ambities worden met BE(zieling)-SMART in concrete doelen vertaald. InMovement werkt vanuit een oplossingsgerichte visie. We bouwen voort op aanwezige talenten, reeds eerder behaalde successen en door gebruik te maken van aanwezige netwerken. Drie elementen die volgens InMovement voorwaarde zijn voor duurzame verandering.

InMovement versterkt de positie van vrouwen door een verbindende factor te zijn in netwerkvorming en door innovatief en creatief te zijn in projectontwikkeling, advies, training en coaching.

Dit is wat InMovement beweegt!