Onze samenwerkingspartner is Rotterdam Sportsupport. Rotterdam Sportsupport werkt aan een hoogwaardig sportklimaat in Rotterdam. De stad Rotterdam heeft namelijk ruim 100.000 sporters, ongeveer 370 sportverenigingen en circa 80 verschillende sporttakken. De organisatie spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft ernaar sport toegankelijk te maken voor alle Rotterdammers en zoekt steeds naar nieuwe manieren om sport in te zetten als instrument voor het behalen van andere maatschappelijke doelstellingen.

Het sinds 2003 operationele Rotterdam Sportsupport richtte zich in de beginjaren voornamelijk op de bestuurlijke, organisatorische en financiële ondersteuning van de Rotterdamse sportverenigingen. Deze dienstverlening vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de huidige activiteiten. 
De organisatie heeft haar dienstverlening inmiddels sterk uitgebreid door met het inzetten en versterken van sport(verenigingen) een direct aantoonbare bijdrage te leveren op vele maatschappelijke terreinen. Projecten als de Schoolsportvereniging, Scoren op Zuid en het Jeugdsportfonds dragen niet alleen bij aan een hogere sportparticipatie, maar leveren ook een positieve bijdrage aan sociale vraagstukken binnen sectoren als gezondheid, welzijn, integratie en veiligheid.

Samen met tientallen partnerorganisaties (zowel commercieel als non-profit) ontwikkelt en verbindt Rotterdam Sportsupport projecten die van Rotterdam een gezonde en leefbare sportstad maken. Sterke sportverenigingen zijn een onmisbare schakel om dit te realiseren.