De aanpak

 

Empowerment & Beweging biedt de deelnemende vrouwen in hun eigen wijk een uitdagend programma, een empowerende en sportieve training door ervaren empowerment –en sporttrainers. Het programma is gestoeld op de gedachte van kruisbestuiving tussen empowerment (voortbouwen op en vergroten van eigen kracht) en beweging. Door een combinatie van sportieve en empowerment trainingen krijgen de deelneemsters meer zelf vertrouwen, worden zij geactiveerd om te gaan bewegen en uiteindelijk te gaan sporten. De beweging op haar beurt leidt tot een betere fysieke en mentale gezondheid waardoor vrouwen beter in hun vel komen te zitten, meer zelfvertrouwen krijgen en meer (durven) te participeren in de maatschappij en bovendien een voorbeeld (rolmodel) zijn voor hun kinderen.

InMovement combineert haar empowerment aanpak met de succesvolle werkwijze Communities in Beweging (CIB). De CIB methodiek wordt aanbevolen door het Nederlands Instituut voor Sport & Beweging. Vanuit het aanboren van de kracht in jezelf worden deelnemers actief betrokken bij de inhoud en uitvoering van het programma.

 

Wat waar en hoeveel

De cursus bestaat uit 25 dagdelen (bijeenkomsten) en vindt plaats op een vast dagdeel op een centrale en veilige plek in de wijk.

Er nemen maximaal 14 vrouwen deel per groep, vrouwen van verschillende achtergronden.

De werving vindt plaats via voorlichtingsbijeenkomsten, scholen, ouderkamers, moskeeën, en wijk- en gezondheidscentra enz. In een gesprek met de vrouwen (individueel of in een klein groepje) wordt aan de hand van een aantal criteria bekeken of zij deel kunnen nemen, worden gegevens genoteerd en kunnen zij intekenen.

 

Het programma

Het programma is samen te vatten in vier thema’s van ieder zes of zeven bijeenkomsten.

 

1 Wie ben ik wat kan ik, hoe zie ik er uit? Zorg en verzorging, wat beweegt mij?

2 Spanning, ontspanning en balans, beweging en voeding

3 Mooi zijn & mooi voelen, voeding en opvoeding, bewegen en sportief zijn

4 Presenteren, laten zien actief en sportief zijn

 

Bij aanvang staan een aantal programma onderdelen vast. Naar mate de cursus vordert zullen de deelneemsters steeds meer, vanuit de thema’s, zelf invulling geven aan het programma, dit is het uitgangspunt van de empowerment- en CIB methodiek.

De sporttrainer integreert in het programma met sport en bewegingslessen.

Er zullen voorbeeld vrouwen (rolmodellen) en deskundigen uitgenodigd worden om informatie te geven over b.v. voeding of sporten, of om gastlessen (sportclinic) te verzorgen.

 

De deelneemsters ontvangen na afloop van de cursus een ‘mooi en gezond certificaat’ en een cadeaubon ter verwenning en activering.

 

Waar

De eerste cursussen zullen gaan plaatsvinden in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord  in de wijken  Carnisse,  Bloemhof /Hillesluis en omliggende wijken.