Op 2 april en 3 april zijn de vrouwen groepen voor Empowerment & Beweging gestart in Feijenoord en Charlois.

De groepen zitten vol, belangstellenden kunnen zich aanmelden via het contact formulier onder contact en informatie.

Empowerment & Beweging

 

Empowerment & Beweging brengt voor vrouwen in de buurt een duurzame verandering teweeg op het gebied van bewegen en leidt tot een hogere participatiegraad.

InMovement ziet kansen haar kennis en ervaring op het gebied van empowerment in te zetten en te koppelen aan sport en bewegen, om zo problemen als overgewicht, depressiviteit en weinig zelfvertrouwen aan te pakken. Empowerment & Beweging geeft tevens een extra impuls aan de talentontwikkeling van de vrouwen.

Met het project wordt een brug geslagen tussen de sport-, de welzijns- en gezondheidssector. Dit biedt een podium om kennis en expertise te delen en integrale samenwerking te realiseren.

 

Het plan richt zich op vrouwen met een lage economische status in achterstandswijken. De huidige initiatieven op het gebied van het stimuleren van bewegen zijn veelal gericht op jongeren. Opvallend daarbij is dat scholen doorgaans wel betrokken worden bij de uitvoering van deze initiatieven, maar dat de thuissituatie van jongeren geen aandacht krijgt. Terwijl juist  in deze thuissituatie het de vrouw is die nog steeds een grote rol speelt in de (op)voeding van de kinderen en een belangrijke voorbeeldfunctie heeft.  Door deze belangrijke voorbeeldfunctie is het een extra stimulans voor kinderen om aan beweging te doen als hun rolmodel regelmatig beweegt en hieraan plezier ontleent.

InMovement ziet het betrekken van de thuissituatie als een essentiële factor voor een groter en duurzamer effect.

 

InMovement combineert haar empowerment aanpak met de succesvolle werkwijze Communities In Beweging (CIB). De werkwijze wordt aanbevolen door het Nederlands Instituut voor Sport & Beweging. Vanuit het aanboren van de kracht in jezelf worden deelnemers actief betrokken bij de inhoud en uitvoering van het programma.

Voor de realisatie van dit plan heeft InMovement aansluiting gevonden bij Rotterdam Sportsupport en de mogelijkheid om de aanpak in te zetten vanuit de schoolsportverenigingen. De schoolsportverenigingen richten zich erop om alle kinderen structureel sport te kunnen aanbieden binnen de eigen wijk. Deze werkwijze van uitvoering gericht op de moeders versterkt zowel de ouderparticipatie als de voorbeeldfunctie van de moeders voor hun kinderen.