Projecten 2014

Hieronder een greep uit de projecten in 2014

 

Talentday for Women in Business

InMovement, Regus en Chalet Group organiseren op 4 maart, vanaf 16.30 uur op de nieuwe Regus Braingate-locatie van Regus in het Rivium gebied, hun eerste Talentday for Women in Business.

Een Talentday voor ambitieuze vrouwen in de regio Rotterdam/Den Haag die zich willen laten inspireren en empoweren door masterclasses van ondermeer de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes en regerend Europees kampioen boksen / onderneemster Marichelle de Jong.

Een Talentday met workshops waarin deskundigen je meenemen in de wereld van ondermeer twitter, personal branding en salarisonderhandelingen.

 

Masterclass Vrouwelijk Leiderschap

In samenwerking met Lokaal Rotterdam voeren we het project Masterclass Vrouwelijk Leiderschap uit. In dit project bevorderen we vrouwelijk leiderschap in zowel de Rotterdamse (non)profit sector, als in de politiek en het maatschappelijk middenveld. Dit doen we door 30 vrouwelijke deelneemsters te begeleiden in hun ambities om hogerop te komen. Zo bieden we een zakelijk en poltitiek traject aan met verschillende componenten. Klik  hier voor meer informatie.

 

Empowerment & Beweging

Empowerment & Beweging brengt voor vrouwen in de buurt een duurzame verandering teweeg op het gebied van bewegen en leidt tot een hogere participatiegraad.

InMovement ziet kansen haar kennis en ervaring op het gebied van empowerment in te zetten en te koppelen aan sport en bewegen, om zo problemen als overgewicht, depressiviteit en weinig zelfvertrouwen aan te pakken. Empowerment & Beweging geeft tevens een extra impuls aan de talentontwikkeling van de vrouwen.

Met het project wordt een brug geslagen tussen de sport-, de welzijns- en gezondheidssector. Dit biedt een podium om kennis en expertise te delen en integrale samenwerking te realiseren.

 

Het is tijd, tijd voor Topvrouwen

Vervolgtraject op Masterclass Vrouwelijk Leiderschap om agendering, bewustwording en er ook naar handelen te behouden en te bevorderen in een vervolg traject.

 

Wij zijn de Stad!

In samenwerking met Factor M voeren we het project Wij zijn de Stad! uit. Door middel van training, coaching en matching worden vrijwilligers en werkzoekenden aan maatschappelijke organisaties en bedrijven gelinkt. Daarbij zijn maatschappelijke organisaties verzekerd in hun voortbestaan door goede vrijwilligers aan zich te binden, bedrijven krijgen gemotiveerd personeel en bedrijven laten op deze manier zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen door werkzoekenden of langdurig werkzoekenden aan een baan te helpen, en de vrijwilliger en werkzoekenden krijgen door training en coaching inzicht in hun talenten en mogelijkheden waardoor ze die ten volle kunnen benutten. De training 'Onbekend, ongekend Talent' is een onderdeel van dit project.

 

Kennisplatform Rotterdamse Netwerk(en) met Jonge Moeders!

Het voorzitterschap van het Rotterdamse netwerk(en) met jonge moeders is vanuit stichting Scala  overgenomen. Dit is hét netwerk van professionals die werken met en voor jonge moeders en is in de afgelopen twee jaar verder geprofessionaliseerd en wordt steeds vaker betrokken bij diverse ontwikkelingen. Het netwerk is een stedelijke infrastructuur waarin professionals vanuit verschillende beleidsterreinen zoals zorg, welzijn, gemeente, onderwijs en onderzoek (bijv. Dwars-onderzoek/HRO) kennis delen en ontwikkelen, met als doel het verbeteren van de samenwerking en de totale kwaliteit van het aanbod. Op deze manier levert het netwerk een bijdrage aan onderzoek, beleid en deskundigheidsbevordering. Wat de deelnemers inspireert tot het aanleveren, ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven met als doel het bevorderen van de positie van Rotterdamse jonge moeders. Jonge moeders krijgen zo de kans hun talenten te bevorderen en hun kansen te grijpen zodat zij volwaardig aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen.

Ga direct naar de website van het kennisplatform Rotterdamse Netwerk(en) met Jonge Moeders!

 

Living my dream

In samenwerking met stichting Me & Society voeren wij het project Living my dream uit. Dit voorschakeltraject heeft als doel om jongeren die overbelast zijn door veelvuldige problematiek op weg te helpen naar een baan, opleiding of ondernemerschap. Door middel van provocatieve coaching, het maken van een eigen toekomstfilm,gebruik making van de urban culture,het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en een eigen competentieportfolio, het bieden van structuur, begeleiding, een zoektocht naar de kracht en de talenten leren deze jongeren om met hun ballast om te gaan zodat ze weer zicht op de toekomst krijgen.